<< Go back

Tag: almedalen
Not tagged version >>

Östersjön temat för Swedish Water House första seminarium i Almedalen / Lovisa Selander

Sommarvärmen låg tung över Visby idag när vi inledde det första av våra tre seminarier här på Almedalsveckan. Först på programmet stod offentliggörandet av årets vinnare av Swedish Baltic Sea Water Award -  UDs östersjöpris som administreras av SIWI. I år uppmärksammas två polska miljöförebilders arbete för att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön. Polen har under senare år gjort stora framsteg vad gäller miljölagstiftning och vattenhantering. 1989 saknade samtliga polska kuststäder avloppsreningsverk. Idag har man minskat utsläppen av näringsrikt avloppsvatten med upp till 80 %. Årets pristagare, Professor Maciej Nowicki och Professor Marek Gromiec, har båda bidragit till den positiva utvecklingen. Marek Gromiec genom sitt arbete inom det nationella rådet för vattenresurshantering och Maciej Nowicki  dels som fd miljöminister och dels genom grundandet av EcoFund, ett organ som kanaliserat utländska investeringar in i miljöprojekt och miljöteknik i Polen. Offentliggörandet gjordes av Joachim Stymne, statssekreterare år Gunilla Carlsson.

baltic2010_announcement
Prof. Maciej Nowicki, Statssekreterare Joakim Stymne och Prof. Marek Gromiec

I den senare hälften av seminariet tittade vi närmre på Östersjöstrategin. Tf EU-minister Amelie von Zweigbergk höll en presentation där hon belyste den stora roll Sveriges har spelat i att få strategin på plats och hur vi nu utgör en drivande kraft i genomförandefasen. Samarbete är nyckelordet; med en gemensam färdriktning kan Östersjöländerna tillsammans få bättre ekonomi, bättre rörlighet och en bättre vattenmiljö. Miljöaspekten - ett av de fyra ben som östersjöstrategin står på - är regeringens prioritet.

Som avslutning hölls en kort debatt mellan Anders Ygeman (socialdemokraterna), Amelie von Zweigbergk modererad av SIWIs Jakob Granit. För att komma tillrätta med övergödningsproblematiken räcker det inte med Östersjöstrategin i sig, menade Amelie von Zweigbergk. Det allmänna arbetet inom EU är minst lika viktigt. Hon tog jordbruket som exempel: Beroende på hur jordbruksstödet ser ut får man olika effekt på vattenkvalitén i Östersjön. Anders Ygeman ställde sig dock kritisk till EUs jordbrukspolitik där svenska bönder inte får möta andra europeiska bönder i öppen konkurrens.

av Lovisa Selander, SIWI

Write a comment |