web with water drops Almedalen Water and forest

SEMINAR

Urbanisering - risker och hållbara möjligheter Urbanisering - risker och hållbara möjligheter
Välkommen på seminarium 12 november som belyser urbaniseringens utmaningar men också hur mycket som kan vinnas om den hanteras rätt.

BLOG

Världshungerdagen lyfter fram familjejordbrukets värdefulla bidrag till matsäkerhet Världshungerdagen lyfter fram familjejordbrukets värdefulla bidrag till matsäkerhet
Familjejordbruk utgör stommen i nationell och global matsäkerhet. Det är den allra vanligaste formen av jordbruk oavsett land.

TWEETS