Ripples and Waves

Ripples & Waves is an online journal of ideas, commentary, and resources for the Swedish Water House community. 

The opinions expressed in this blog are entirely those of the authors, and do not represent the views of Swedish Water House or SIWI. Readers are invited to respond to posts, and their comments will be moderated for relevance before posting. Swedish Water House and SIWI reserve the right to refuse publication of any comment containing obscenity, inflammatory language, or illegal content. You can also report such content here. 

 

Svenska Bloggar

Vetenskap

Blogglista.se

 

Tag: UN Climate Change Talks in Bonn
Not tagged version >>

Vatten och klimatförändringar /Ann-Mari Karlsson

Förra veckan satt jag i lobbyn i Hotel Maritim i Bonn, medan klimatförhandlingar pågick i stora och små rum på hotellet. Märklig att sitta så nära stora beslut, men ändå utanför. Jag och mina kollegor från vår partnerorganisation Stakeholder Forum passade på att prata, över ändlösa koppar kaffe, med alla möjliga beslutsfattare om vatten och anpassningsfrågor. Vi pratade om att anpassning till klimatförändringar i mångt och mycket handlar om vatten. Och att de översvämningar och torka som klimatförändringar leder till, kan mildras om vi sköter vatten- och ekosystem rätt. Men hur ska detta budskap komma in från lobbyn till själva klimatförhandlingarna? Vi försökte hitta ingångar för vattenfrågorna till det avtal, den mekanism som länderna ska enas om.

Alla vill vi vara med i Mekanismen. Men denna mekanism som diskuteras av länderna är väldigt övergripande. Den handlar i mycket om koldioxidutsläpp, och den benämner helst inte enskilda ’sektorer’ som skog och vatten. Därför sitter vi alla med våra specialintressen i lobbyn och runtom om mig hör jag upprörda röster från andra fåtöljgrupper: ”avskogningen, det största problemet är ju ändå avskogningen!” eller ”Ingenting kommer fungera utan genusperspektiv!” och ”det viktigaste här är ju kustområdena!”.

Deltan och Bergsområden. Själv tycker jag förstås att vatten är ett av de mest grundläggande elementen att ta hänsyn till ju mer press ekosystemen utsätts för. Jag lärde mig också ett och annat om just vatten, bland annat på det side event vi arrangerade tillsammans med SIWI, tyska Miljödepartementet, Co-operative Programme on Water and Climate, och Tearfund. En konkret lärdom är att deltan och bergsområden är lite bortglömda, extra känsliga områden för klimatförändringar. Därför vore det bra om man i Köpenhamn kunde inkludera deltan och bergsregioner i listan av ’hotspots’, områden som bör prioriteras för anpassningsarbete, på samma sätt som man gör med öriken och torra områden.

Låt Anpassningen Börja. Att få in en rad om vatten i texten som kommer ut av klimatförhandlingarna i Köpenhamn är ett viktigt första steg, men sedan följer en lång rad steg för att sätta igång och anpassa. Anpassning kan t ex vara att satsa mer på ’rainwater harvesting’ och mer effektiv användning av vatten för att klara torka, eller dränering och säkra sanitetslösningar för att bättre klara av översvämningar. Det gäller att titta på vad som har funkat i olika länder och sprida de goda exemplen. 
 

Felix_Dodds_at_side_event_in_Bonn1
SIWIs/Stakeholder Forums side event på UNFCCC-mötet i Bonn för att diskutera “Bridging the water and climate agenda” – fokus på vattnets roll i klimatanpassning. I panelen: Felix Dodds och Hanna Stoddart från Stakeholder Forum, Henk van Schaik från Co-operative  Programme on Water and  Climate, Thomas Stratenwerth från tyska miljödepartementet och Sara Shaw från Tearfund.

 

Kolla även GPPNs färska rapport om vatten och klimatanpassning!

 

Rapport från lobbyn i Bonn
av Ann-Mari Karlsson, Swedish Water House

Write a comment |