Ripples and Waves

Ripples & Waves is an online journal of ideas, commentary, and resources for the Swedish Water House community. 

The opinions expressed in this blog are entirely those of the authors, and do not represent the views of Swedish Water House or SIWI. Readers are invited to respond to posts, and their comments will be moderated for relevance before posting. Swedish Water House and SIWI reserve the right to refuse publication of any comment containing obscenity, inflammatory language, or illegal content. You can also report such content here. 

 

Svenska Bloggar

Vetenskap

Blogglista.se

 

Tag: Världsvattenveckan
Not tagged version >>

Världsvattenveckan blir grönare och yngre!

Årets Världsvattenvecka - World Water Week in Stockholm - handlar om samarbete i alla former: mellan sektorer, intressegrupper och länder mm. Igår bjöd Swedish Water House in till ett frukostmöte om Världsvattenveckan på Ekoteket i Kulturhuset för att presentera det övergripande temat, innehållet samt nyheter för i år.  Under seminarier och workshops kommer man att bland annat prata om de nya hållbarhetsmålen som tar vid efter MDGs, hur samarbete kan främjas mellan länder som delar vattenresurser, hur vetenskap, policy och praxis kan sammanlänkas samt hur gapet mellan mark, vatten och ekosystemfrågor kan överbryggas.

SwedishWaterHouse_frukostmote_20130522

Några saker på programmet är nya för i år. Man satsar bland annat på de unga genom att arrangera en Youth Day på onsdagen. Alla under 35 får då besöka Världsvattenveckan gratis och ta del av alla de aktiviteter som pågår. På kvällen hålls prisceremonin för Stockholm Junior Water Prize ceremonin som en perfekt avslutning på ungdomsdagen. På fredagens Closing Session kommer även ungdomens perspektiv att lyftas genom en presentation av två unga vattenexperter. Nytt är även en satsning på att göra festivalen ”grönare” genom att servera klimat- och vattensmart mat, minska avfallet, samt klimatkompensera för inbjudna gäster mm. Helt rätt satsning enligt mig. Utöver att prata om globala vattenfrågor ska Världsvattenveckan visa hur man kan minska sitt vattenfotavtryck. Att man även bjuder in vår ungdom till att bidra med sina idéer, tankar och lösningar är förstås både bra och viktigt!

Dagens ungdomar är de som kommer att få hantera framtidens utmaningar – självklart ska de ha möjlighet att påverka policybeslut och vilka satsningar som görs. Jag ser verkligen fram emot Världsvattenveckan och kommer vara där, kommer du? Läs mer och anmäl dig här: www.worldwaterweek.org.

SwedishWaterHouse_frukostmote_20130522_2
 

2013-05-24 Karin Glaumann, Swedish Water House | Tags: Swedish Water House, frukostmöte, seminarium, Världsvattenveckan, World Water Week, Karin Glaumann
Write a comment |

Karin Glaumann
Karin Glaumann
Swedish Water House

 

Nu öppnar registreringen för Världsvattenveckan!

Programmet har i år samarbete som övergripande tema, men många fler ämnen relaterade till vatten kommer att diskuteras. Flera seminarier kommer att tydliggöra angelägenheten i att samarbeta kring vatten som resurs i både mat- och energiproduktion, för hygien och sanitet, mellan och inom länder och mycket mer. Framförallt kommer fokus att ligga på konkreta exempel där samarbete leder till lösningar och extra fokus på hur bra projekt skall kunna skalas upp och få mer genomslag. Det är relevant för både beslutsfattare, forskare och praktiker.

För den som inte känner till Världsvattenveckan (eller World Water Week in Stockholm som är det internationella namnet), så har den ägt rum en vecka om året i Stockholm sedan 1991 och organiseras av SIWI. Den har växt till det största årliga mötet för att diskutera vattenfrågor kopplade till utveckling. Befolkningstillväxten och ökad efterfrågan på mat och energi bl.a. gör det till en än större utmaning att samarbeta inom och mellan länder och jurisdiktioner; olika sektorer i samhället; föda in vetenskap till beslutsfattare och påverka användare; och faktiskt mellan färskvatten och hav. På öppningsdagen måndagen den 2 september välkomsttalar Biståndsminister Gunilla Carlsson och Stockholms Finansborgaråd Sten Nordin. Jan Eliasson, vice generalsekreterare för FN, håller ett anförande och en eminent panel av talare från OECD, UNESCO, WWF, Global Water Partnership och World Business Council for Sustainable Development kommer att belysa vikten av samarbete från sina respektive perspektiv.

Programmet, som organiseras av mer än 260 organisationer i samverkan, innehåller åtta vetenskapliga workshops, 120 seminarier och flera prisceremonier. De viktigast prisen är förstås Stockholm Water Prize, Stockholm Industry Water Award och Stockholm Junior Water Prize som riktar sig till ungdomar över hela världen. Som studerande eller ung yrkesverksam finns nu också möjlighet att registrera sig till två specialutformade seminarium, en diskussion om att jobba med vattenfrågor och en arbetsmarknadsdag. Utställningen kommer att vara öppen för er som är intresserade av att träffa organisationer som arbetar inom vattenområdet och man kan även få hjälp med att skriva ett attraktivt CV. På ”Ideas Market” kan man söka bidrag till sin smarta idé eller projekt.

Världsvattenveckan 1-6 september kommer att vara världens mötesplats för alla som vill berätta eller veta något om vatten – blir det din?

Kolla programmet och registreringsinformation på www.worldwaterweek.org.

Write a comment |

Elin_W
Elin Weyler
Programme Manager
World Water Week and Prizes
Stockholm International Water Institute

 

Världsvattenveckan – vi vill veta vad du tycker!

Klockan ringde kl. 6 då jag steg upp och tittade ut genom fönstret. Mörkt och blåsigt ute. Det var måndag och dags för höstens första frukostmöte, denna gång med temat Världsvattenveckan 2013. En liten men tapper skara hade tagit sig till seminarielokalen för att lyssna på rapporteringen från Vattenveckan i somras samt ta del av det nya temat ”Water and Cooperation- Building Partnerships”. De diskussioner som stöttes och blöttes under Världsvattenveckan i somras, då temat var Water and Food Security, har nu samlats i Overarching Conclusions. Jag vill speciellt tacka alla de Juniora Rapportörer som närvarade på samtliga seminarier, workshops och side-event och sammanfattade och presenterade olika metoder för att trygga tillgång till mat och vatten globalt. Nu blickar vi fram mot nästa sommar och 2013 års World Water Week in Stockholm. Anmälningsformuläret för vetenskapliga bidrag och seminarieförslag finns nu uppe på hemsidan. Temat samarbete täcker in både samarbete mellan länder eller regioner, olika typer av aktörer (företag, myndigheter, civilsamhället) och mellan olika tematiska områden (kopplingen mellan mat, vatten, energi och klimat). Tillsammans med deltagarna spånade vi kring temat och Världsvattenveckans upplägg. Tydligt var att Världsvattenveckan fått mycket uppmärksamhet internationellt men att i Sverige har intresset varit svalare. I norden är vatten en icke-fråga i allmänhetens ögon och därför skulle det eventuellt finnas grund för att ha spetsigare problemformuleringar för att fånga intresse. Vi på Swedish Water House ser detta som en utmaning och kommer under våren arbeta för att lyfta temat Samarbete på olika sätt. Har du tankar kring hur Världsvattenveckan skulle kunna nå ut bättre, samt funderingar kring temat? Hör då gärna av dig till Elin Weyler som arbetar med veckan elin.weyler@siwi.org.


breakfast_meeting_karin_300
Karin Lexén, Director World Water Week & Prizes på SIWI presenterar Världsvattenveckans tema för 2013.

2012-11-15 Karin Glaumann, Swedish Water House | Tags: Karin Glaumann, Elin Weyler, Karin Lexén, World Water Week, Världsvattenveckan, frukostmöte
Write a comment |
 

Världsvattenveckan tittar på kopplingen mellan vatten, energi och säkerhet

Klustergruppen för vatten och energi höll sitt tredje formella möte under World Water Week på Stockholmsmässan i augusti. Fortsatta strategier diskuterades och nya perspektiv delades mellan de närvarande medlemmarna. Dagen på WWW gav också möjligheten att vidare fördjupa sig i olika vatten- och energirelaterade frågeställningar. Morgonen startade med ett seminarie som utforskade vatten, energi och säkerhetsaspekter. Seminariet organiserades av Institute for the Analysis of Global Security (IAGS), Stockholm International Water Institute (SIWI) och Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) som sedan tidigare bedriver ett samarbete för att utforska nämnda frågeställningar med ett fokus på södra Afrika. Ytterst intressanta inlägg kom även från organisationerna som var inbjudna att presentera; Sandia National Laboratories, DOW och International Hydropower Association (IHA). Klicka här för presentationerna.

Write a comment |

Andreas Lindström

Andreas Lindström
Programme Officer
Stockholm International Water Institute

 

Young Water Professionals Seminar / Ann-mari Karlsson

Första dagen på vattenveckan, en första doft av höst i morgonluften. Young Water Professionals-seminariet var proppfullt med motiverade studenter och unga människor i början av karriären. Jag har lärt mig en hel del nytt. Till exempel att läckande vattenledningar är ett särskilt stort problem i de megastäder som ransonerar kranvattnet - där det är vattenbrist. Det är alltså inte bara fysisk brist på vatten som leder till lite vatten i kranarna, utan att det är hål i vattenledningarna! Vilken utmaning som ligger framför dessa städer att byta ut och laga alla ledningar som börjar bli gamla nu. Eller som ingen har haft råd att sköta sedan de byggdes.

YWP_090816


En hållbar stad måste numera också bygga flexibla system som klarar av både mer och mindre vatten i framtiden. Vi vet inte exakt hur klimatförändringar kommer slå, och därför måste man ny tänka på ett nytt sätt när man bygger infrastruktur som rör vatten. Förbereda för extra pumpstationer till exempel. En utmaning är också hur samhällen ska börja bygga för framtida generationers behov och inte bara de behov som vi själva har just nu. Det låter bra, men hur genomför man det politiskt? Hur kan man argumentera nationalekonomiskt? Svaren kommer säkerligen diskuteras under veckan som kommer. Det ser jag fram emot!
 

av Ann-Mari Karlsson, Water and Rights cluster group leader

 

Write a comment |
 

Ny Policy Brief från klustergruppen ”Klimat Vatten och sårbarhet” snart redo för release! / Anneli Nordling

Snart, mycket snart, ska två års diskussioner konkretiseras i en färdig skrift. Under möten, i seminarier och per e-post har vi i klustergruppen klimat och vatten stött och blött frågan kring hur klimatförändringarna kommer påverka fattiga människors liv och försörjningsmöjligheter och vad som behöver göras för att inte människor ska drabbas onödigt hårt. Vi har under de senaste åren samlat ihop en rad positiva exempel på olika projekt som underlättar klimatanpassning i fattiga länder. Redan idag finns mycket kunskap och praktisk erfarenhet om hur samhällen kan anpassa sig till ett förändrat klimat. För enskilda individer är det oerhört avgörande att denna kunskap sprids och att världens beslutsfattare prioriterar finansiering till hållbara anpassningsprojekt.

skog4 

Det behövs förstås också ny kunskap men behovet är akut att de projekt som fungerar idag får möjlighet att utvecklas och att fler kan lära av dessa. Ett av de projekt som gruppen har tittat närmare på och som beskrivs i den snart färdiga policy briefen är Vi-skogens arbete med ’agroforestry’ runt Viktoriasjön i Östra Afrika. Där har man sedan 80-talet arbetat med att inspirera och stötta bönder att plantera snabbväxande träd i och kring åkrarna. Det handlar inte om någon avancerad ny dyr teknik, utan bygger på enkla metoder där man genom att bland annat plantera träd får en mängde positiva resultat. Man introducerar också nya odlingsmetoder och åtgärder för att förhindra erosion och öka fuktigheten i marken. Markens näringsinnehåll ökas genom kompostering och gödsel från djur och genom att de träd som planteras är av arter som göder marken. Träden bidrar till högre fuktighet genom att de behåller vatten från regnen och sedan sakta släpper ifrån sig fukt. Rotsystemen från träden binder jorden och tillsammans med marktäckande växter, eller helt enkelt löv och grenar som läggs mellan det som odlas, så hindras erosion. Träden ger dessutom skugga för det som växer i närheten. Allt detta innebär att odlingarna blir mindre känsliga för torka. Agroforestry är även ett jordbrukssystem med stor biologisk mångfald som i sig minskar sårbarheten mot plötsliga klimatförändringar. Att detta projekt har fått så positiva reslutat ger hopp i de annars så mörka framtidsutsikter som prognoserna för klimatförändringarna ger. Klustergruppen hoppas att fler projekt som detta ska bli kända och inspirera beslutsfattare att satsa resurser på hållbara anpassningsåtgärder.

Vår policy briefen kommer att lanseras under ett seminarium på Världsvattenveckan i augusti och då kommer också Wangu Mutua från Vi-skogen i Kisumu, i Kenya för att berätta vidare om deras arbete. Seminariet med titeln ”Separate Streams? Integrating Climate Change Adaptation with Water Management” arrangeras tillsammans med den brittiska organisationen Tearfund.
 

Läs mer om seminariet på seminariets hemsida där också policy briefen kommer att finnas för nedladdning så fort den är klar. 
 

av Anneli Nordling, klustergruppsledare, Klustergruppen klimat, vatten och sårbarhet
 

Write a comment |
 

Uppvärmning inför World Water Week /Ann-Mari Karlsson

Nu börjar jag känna hettan från den annalkande Världsvattenveckan(16-22 augusti), eller Veckan som vi kallar den här på SIWI/SWH. Alla är vi på jakt efter att samla världsledande experter och engagerade gräsrötter för att ordna idérika seminarier och side events med intressanta debatter. Så många aktörer på plats under en vecka!

Aktiviteten på SIWI är febril under sommaren, och det känns att sommaren närmar sig. Själv samordnar jag ett side event tillsammans med Svenska kyrkan, lantbruksuniversitetet SLU och tyska departementet för ekonomiskt samarbete och utveckling (BMZ) om vatten som mänsklig rättighet på tisdagen den 18 augusti (med uppföljning onsdag den 19e).

Vi kommer få ett blixtbesök av FNs Oberoende Expert för vatten och sanitet som mänsklig rättighet, Catarina de Albuquerque, vilket verkligen är toppen. Efter det första av hennes tre år på posten ska det bli intressant att höra hur hon tycker att regeringar kan förbättra tillgången till rent vatten och sanitet för de som saknar det.

 

av Ann-Mari Karlsson

 

Write a comment |