Seminarieverksamhet

Genom ett brett utbud av seminarier och arbetsmöten skapar Swedish Water House möjligheter till kunskapsutbyte mellan forskning, policy, privat sektor och civilsamhället i aktuella vattenfrågor. Seminarierna är öppna för alla som vill ta del av det senaste på forskningsfronten och bli uppdaterade i internationell utveckling i vattenrelaterade områden.

Kommande seminarier

Genomförda seminarier

 

Anordna seminarium


SWH-Seminars-1

Vill du anordna ett seminarium? Har du ett förslag på ett ämne för en ny klustergrupp? Eller vill du veta mer om hur du kan engagera dig i Swedish Water Houses nätverk?

Hör av dig till Karin Glaumann.