Seminarieverksamhet


Swedish Water House skapar mötesplatser

Genom ett brett utbud av seminarier och arbetsmöten skapar Swedish Water House möjligheter till kunskapsutbyte mellan forskning, policy, privat sektor och civilsamhället i aktuella vattenfrågor. Seminarierna är öppna för alla som vill ta del av det senaste på forskningsfronten och bli uppdaterade i internationell utveckling i vattenrelaterade områden.

Kommande seminarier

Swedish Water House är just nu i planeringsfasen för ett antal spännande seminarier för 2014, alla med olika perspektiv på och kopplingar till vattenfrågor. Mer information kommer nedan när datum och program spikats för de olika seminarierna.

Tidigare seminarier

 

Anordna seminarium


SWH-Seminars-1

Vill du anordna ett seminarium? Har du ett förslag på ett ämne för en ny klustergrupp? Eller vill du veta mer om hur du kan engagera dig i Swedish Water Houses nätverk?

Hör av dig till Karin Glaumann.