Post 2015 - Utveckling, Klimat och Vatten

Post15-seminar-maj 

Blir 2015 året då världen sätter nya ambitiösa och genomförbara mål för global hållbar utveckling?

Under hösten och vintern 2015 tar FN avgörande beslut om globala utvecklingsmål och klimatmål. Beslut som kommer att ha stor betydelse många år framöver. Processen att utveckla FNs nya mål för hållbar utveckling, ”post 2015”, sammanfaller tidsmässigt med förhandlingarna inför ett nytt globalt klimatavtal. Under 2015 pågår intensiva förberedelser och förhandlingar inför båda dessa beslut.

Swedish Water House seminarieserie ”Post 2015 - Utveckling, Klimat och Vatten” belyser länkarna mellan klimatförhandlingarna och den nya utvecklingsagendan, samt vattnets centrala plats i båda processerna. Vid detta första seminarium tog vi avstamp i de senaste IPCC rapporterna och FNs klimatförhandlingsprocess och visar på kopplingarna till FNs nya uthållighetsmål.

Karin Lexén, Director SIWI, World Water Week, International Processes and Prices diskuterade i sin presentation de synergier och kopplingar som finns mellan FN:s nya utvecklingsagenda och det nya klimatavtalet.

Mats Eriksson, Director SIWI, Climate Change and Water gjorde en sammanfattning av resultaten från de senaste IPCC rapporterna, och visade hur klimatförändringarna påverkar jordens vatten resurser. Mats påpekade att kunskap om och hänsyn till klimat och vatten är viktig för att den nya utvecklingsagendan ska ha möjlighet att erbjuda ett värdigt liv för jordens alla människor.

Anna Lindstedt, Sveriges Klimatambassadör, berättade om processen att förhandla fram det nya klimatavtalet, och poängterade att även om frågorna är otroligt komplexa och svåra, så verkar det finnas en genuin vilja bland delegaterna att komma fram till ett avtal som på ett konstruktivt och rättvist sätt reglerar hur jordens länder ska agera för att minimera klimatpåverkan.

Därefter följde en paneldebatt där Roger Tiefensee, centerpartistisk Riksdagsledamot, Peter Weiderud, ordförande i Socialdemokratiska ”Tro & Solidaritet”, Caroline Westblom - PUSH Sverige, Monica Lorensson - UNDP och Johanna Sandahl - Vice Ordförande SNF, diskuterade temat för dagen och svarade på frågor från dagen. Panelen utryckte olika synpunkter och perspektiv på dagens tema, men var ense om att utvecklingsmålen och klimatavtalet bör ses som en helhet och om de blir rätt utformade kan förstärka varandra.

Presentationer, bilder och en rapport från seminariet finns här bredvid. Se också twitterinlägg från seminariet på https://twitter.com/SweWaterHouse.

 

 

 

 

 

 

Datum
Måndagen 26 maj 2014
Plats
Kungliga Myntkabinettet

Från seminariet

Mer information

Läs mer om seminarieserien eller kontakta Lotta Samuelson.