Swedish Water House i Almedalen 2014

Almedalen_Visby_small
 
Swedish Water House organiserar i år tre seminarier under Almedalsveckan, som alla fokuserar på högaktuella vattenrelaterade ämnen: vatten och läkemedel, hållbar konsumtion, och vatten som finansiell risk. Läs mer om varje seminarium nedan.

VATTEN OCH LÄKEMEDEL – lösningar för ett växande miljöproblem?

Måndag 30 juni, 10:45–12:30 | Wisby Strand Congress och Event, plats "Vall", Donnersgatan 2

Läkemedelsrester i naturen har blivit alltmer uppmärksammat runtom i världen såsom i Sverige. Vad behövs för att minimera risker från läkemedelsrester i vattnet? Finns miljövänligare läkemedel? Kan hårdare miljökrav i produktionsländer eller grön upphandling hjälpa? Hur mycket driver regeringen på?

Forskningen har ökat under de senaste åren, då spår av läkemedelsrester har rapporterats på alla kontinenter och i hela vattencykeln. Även om koncentrationerna som upptäckts är mycket låga, finns det dokumenterade effekter som ger upphov till oro. Läkemedel utgör en risk för miljön inte bara vid produktionsanläggningar men även vid avfallshantering, sjukhus samt utsöndring av läkemedelsrester från människokroppen. I arbetet med att reducera risker, är ett centralt fokusområde att styra marknaden mot hållbar praxis. Detta kan till exempel uppnås genom gröna upphandlingskriterier. Regeringen hanterar läkemedelsfrågor inom miljö-, hälso- och kemikaliepolitiken. Svenska åtgärder, både på nationell och läns nivå, har uppmärksammats av FN-systemet, ett flertal länder och även miljöorganisationer.

Vi vill med detta seminarium lyfta fram aktörernas synsätt och få höra vilka lärdomar man kan ta med sig från tekniska och politiska processer samt branschöverskridande samarbete.

Se diskussionerna på Twitter
: #vattenläkemedel

Program

10.45-10.50 Välkomna!
Charlotte Köhler Lindahl, Swedish Water House

10.50-11.10 Läkemedel i miljön – utmaningar och förslag till åtgärder
Bengt Mattson, Pfizer/Forskande Läkemedelsföretagen

11.10-11.25 Leva loppan i Indien – läkemedelstillverkning i Indien
Cecilia de Pedro, Konsult

11.25-11.40 Ny innovativ reningsteknik
Berndt Björlenius, KTH

11.40-12.30 Paneldebatt
Charlotte Unger, MistraPharma/Läkemedelsverket (5 min intro)
Annika Svedberg, Apotek Hjärtat (5 min intro)
Jerker Forssell, Miljödepartementet (5 min intro)
Bengt Mattson, Pfizer/Forskande Läkemedelsföretagen
Cecilia de Pedro, Konsult
Berndt Björlenius, KTH

NEJ TACK, JAG ÄR NÖJD MED MIN TJOCK-TV!
– Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin?

Torsdag 3 juli, 10:30-12:15 | Teaterskeppet, Kajplats 10, Visby hamn

Strandskatan är biologiskt inställd på att föredra och prioritera de av hennes egna ägg som är störst. Om vi tillfredsställer strandskatans förkärlek för stora och välformade ägg, genom att smyga in dubbelt så stora konstgjorda ägg i hennes bo, kommer vi indirekt att utrota henne, eftersom hon hellre ruvar på jätte-äggen. Vi gör henne nöjd för stunden, men orsakar i längden hennes undergång. Och vi människor vill, precis som strandskatan, bli nöjda för stunden, eller?
 
Vi spinner vidare på frågeställningen Är vi människor som strandskator - eller är vi klokare än så? Vi vill peka på behovet av att ställa om till ett grönare samhälle, där mänsklig välfärd säkerställs utan att kompromissa med naturresurser och klimat. Hållbar konsumtion kommer att vara en viktig del av seminariet och även behovet av politiska åtgärder för att skapa förändring – beteendeförändring på individnivå räcker inte för att skapa den omställning som behövs, vi efterlyser politiska verktyg och riktlinjer!
 
Hos ungdomar finns en stor vilja att ställa om till ett mer hållbart samhälle och många företag efterfrågar långsiktiga spelregler för att kunna göra hållbara investeringar. Därför kommer vi att göra två undersökningar, en bland ungdomar och en bland företag, och presentera dem på seminariet. Genom undersökningarna vill vi ta reda på hur förändringsbenägna ungdomar och företag är, och därmed beredda - eller inte - att bidra till omställningen.

Twitter hashtag:
#miljöval2014

Program
10:30-10:45 Intro: Historien om strandskatan som är missnöjd med sina små ägg och därför väljer det större falska ägget.
Spoken Word poeter från Dramaten tolkar detta
10:45–11:15 Är vi strandskator eller?
Modererat samtal mellan ekonomer/näringsliv/forskare/ungdomar och seminariedeltagare. Medverkande ger sin syn på vilka verktyg som behövs för att skapa en hållbar framtid. Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin? Medverkande: Felix Ockborn, H&M, Dennys Bello, WWFs ungdomsråd, John Holmberg, Chalmers, Johan Ehrenberg, ETC, Emma Ihre, Finansdepartementet, Sandro Scocco, Arena Idé.
11:15–11:35 Så tycker ungdomar och företag om dagens miljöpolitik
Modererad paneldiskussion med politikerna som tar avstamp i  två undersökningar. Medverkande: Åsa Coenraads (M), Martin Ådahl (C), Matilda Ernkrans (S), Ulla Andersson (V), Helena Leander (Mp)
11:40–12:15 Arrangörerna utmanar politikerna med sex rekommendationer inför höstens val! Få en förtitt på rekommendationerna här.
Den genomsnittlige svensken förbrukar 3,25 jordklot per år. WWF, SIWI och SEI ger konkreta förslag på återgärder som kan hjälpa mänskligheten att hålla sig inom de planetära gränserna. Politikerna svarar. Medverkande: Åsa Coenraads (M), Martin Ådahl (C), Matilda Ernkrans (S), Ulla Andersson (V), Helena Leander (Mp) Håkan Wirtén (WWF), Johan Kuylenstierna (SEI), Torgny Holmgren, SIWI.
12:15 Avslutning och mingellunch

VATTEN SOM FINANSIELL RISK – en fråga som fler borde ta på allvar

Torsdag 3 juli, 17:00-17:45 | Miljöaktuellts arena på Gotlands Museum, Strandgatan 14

Effekten av bristande tillgång till vatten bedöms som den tredje största framtida risken för företag enligt World Economic Forum. Vilket ansvar tar företagen och investerarna? Risker kan utgöra möjligheter för företag och investerare som proaktivt svarar på utmaningen som den globala vattenbristen innebär.

Framtida affärer är i hög grad beroende av ett hållbart utnyttjande av världens färskvattenresurser. I den globala finanssektorn uppmärksammas vattenfrågan alltmer, men företag, liksom andra användare, tenderar att bortse från vattenfrågan tills dess att problemen blir synliga, i form av brist på tillgång, förorenat vatten, höjda priser eller regleringar. Och då är redan företag, marknad och investeringar påverkade. Svenska företag har ofta en stark hållbarhetsagenda. Men vad innebär det?

I denna debatt belyser vi hur företag med hög hållbarhetsagenda resonerar kring vatten. Att arbeta proaktivt istället för reaktivt då marknaden redan hunnit bli påverkad borde vara avgörande för investerare. Företag med strategier eller tillverkning i tillväxtländer/marknader där vattenbrist är ett faktum måste ha en tydlig vattenstrategi. Det är av avgörande betydelse att identifiera problemområden och lyckas se den potentiella affärsmöjligheten.

Twitter hashtag: #vattenfinrisk

Program

17.00-17.05 Välkomna!
Torgny Holmgren, SIWI

17.05-17.40 Paneldebatt
Carina Lundberg Markow, Folksam
Emma Ihre, Finansdepartementet
Helena Helmersson, H&M
Helena Leander, Miljöpartiet
Jonas Ahlén, SPP/Storebrand
Viveka Risberg, Swedwatch

17.40-17.45 Avslut
Torgny Holmgren, SIWI

Resurser från Almedalen

Blogginlägg:
Uppdateringar på vår blogg.

Bilder:
Seminariebilder på vårt Flickr-konto.

Twitter:
Se diskussioner under hashtags:
#vattenläkemedel
#miljöval2014
#vattenfinrisk

Seminarierapporter
:
"Vatten och läkemedel - lösningar för ett växande miljöproblem?"

"Vatten som finansiell risk - en fråga som fler borde ta på allvar"

Övriga resurser:
Läs de Rekommendationer för hållbarhet som SWH lämnade över till 7 politiker tillsammans med WWF och SEI.

För mer information

Karin Glaumann

Karin Glaumann.
karin.glaumann@siwi.org
08 121 360 72