Seminar

March 2007

Vattenbrist - Ett onödigt problem

2007-03-22

Tid och Plats: 22 mars, kl. 09.00 - 12.15, Etnografiska Museet

Anordnat av: Stockholm International Water Institute (SIWI), Stockholm Water Foundation (SWF), Svenska FN-förbundet (SFN), Svenska Unescorådet, Swedish Water House (SWH), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), United Nations Children?s Fund (UNICEF Sverige), FN:s utvecklingsfond för kvinnor (UNIFEM), FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

För första gången samlas Sveriges FN-representanter för ett seminarium för att diskutera temat för årets Världsvattendag: Att Hantera Vattenbrist. Talare kommer att diskutera effekten av vattenbrist på barn, kvinnor, kulturella arv, matproduktion och miljön, samt vad vi gör i Sverige för att hjälpas åt.

Dessutom ska seminariet vara plattform för lanseringen av en ny omfattande rapport om vatten och matproduktion samt för tillkännagivande av årets mottagare av Stockholm Water Prize.

Deltagarna får även en förhandsvisning av den nya spännande utställningen "Hard Rain".

Varmt välkommen till ett seminarium om en av världens största tysta katastrofer och vad vi kan göra åt den!

För fler aktiviteter som äger rum under Världsvattendagen, se programmet nedan.Files:
Program 22 mars 2007
Ulf Ehlin, SWP - presentation
Christina Engfeldt, FAO - presentation
Johan Lindell, UNESCO - tal
Johan Lindell, UNESCO - presentation
Christina Engfeldt, FAO - tal
Berith Granath, SFN - tal
Ingeborg Ekeborg, UNICEF, och Birger Forsberg
Malin Falkenmark, SIWI - presentation
««