Seminar

March 2008

Världsvattendagen Seminarium: Snabba på! 2,6 miljarder vill gå på toaletten

2008-03-19

Plats: Södra Paviljongen, Centralplan 3, Stockholm kl. 08.30 till 13.00

Varmt välkommen till ett seminarium om en av världens största tysta
katastrofer och vad vi kan göra åt den!


När möjligheter till god hygien och hållbara sanitetslösningar saknas är
det barn som drabbas värst. Varje dag dör 4 000 barn till följd av brist
på rent vatten och hygien. Denna brist får också andra konsekvenser, miljontals flickor tvingas stanna hemma från skolan för att det saknas toaletter, vilket underminerar deras tillgång till utbildning, självständighet och försörjning. Avsaknaden av avskilda sanitära lösningar medför att kvinnor och flickor ständigt lever i otrygghet och med rädsla för att bli ofredade.

Brist på hygien och rent vatten är också ett stort hinder för ekonomisk
utveckling. Om millenniemmålen för dricksvatten och sanitet och därmed
en förbättrad hälsa uppnås, antas den globala produktiviteten
kunna öka årligen med mer än 322 miljoner arbetstimmar vilket motsvarar
750 miljoner dollar.
De investeringar som gjordes i vårt land vid tiden kring förra sekelskiftet
för rent vatten, god hälsovård och hygien hade en avgörande
betydelse för framväxten av det välfärdssamhälle som vi har dag.

Tillgång till goda sanitära förhållanden och rent vatten är en av de mest avgörande faktorerna för fattigdomsbekämpning och hållbar ekonomisk utveckling. För närvarande går trenden åt fel håll och klyftan mellan de som har och de som inte har tillgång till rent vatten och god hygien ökar. Frågan om rätten till tillgång till dricksvatten och sanitet är en het fråga i den internationella debatten och diskuteras i rådet för mänskliga rättigheter samma vecka som seminariet hålls. Vi kommer därför också ta upp denna fråga under seminariet.

Files:
Participant List
WWD Seminarium Inbjudan
««