Seminar

March 2009

Seminarium på Världsvattendagen: Kriget om vattnet - myt eller verklighet?

2009-03-25

kl. 8.30-13
World Trade Center, Stockholm


Stora delar av jordens befolkning är beroende av sjöar, floder och grundvattenmagasin som delas mellan två eller flera stater. Vattenbrist och föroreningar utgör en stor konfliktrisk, och ojämna styrkeförhållanden mellan angränsande stater och befolkningsgrupper bidrar till svårigheter att nå goda uppgörelser om ansvar och fördelning. I många områden befaras effekter av klimatförändringen bidra till ökad konkurrens om redan knappa vattenresurser.

Men gränsöverskridande vatten är också en utgångspunkt för samverkan som bidrar till att bygga ömsesidigt förtroende och handel mellan mellan länder, fredsbyggande och hållbar regional utveckling. Det finns många goda exempel på samarbete kring delade vattenresurser. Transboundary Waters - Gränsöverskridande vatten på svenska - utgör temat för årets Världsvattendag och är ett centralt område för utveckling och fattigdomsbekämpning. Syftet med detta seminarium är att med utgångspunkt i några goda exempel ge förslag på viktiga åtgärder och diskutera Sveriges roll i genomförandet.

I ljuset av pågående klimatförhandlingar inför Köpehamnsmötet i december 2009 kommer också samverkan kring gränsöverskridande vatten som anpassningsåtgärd för att möta klimatförändringen att diskuteras. Klimatförändringen och befolkningsökningen bidrar till att ändra förutsättningarna för redan ingångna avtal, varför dessa är i behov av översyn och omförhandling.

Under seminariet kommer även mottagaren av 2009 års Stockholm Water Prize att tillkännages.
Varmt välkomna!

Diskussionsfrågor:

1. Hur bidrar Sverige till att nödvändiga avtal och samarbeten kring gränsöverskridande vatten förstärks och genomförs?

2. Hur kan avtal och överenskommelser om gränsöverskridande vatten lyftas fram och integreras i klimatanpassningsarbetet?

3. Hur kan Sverige stödja svagare parter/stater i ett delat flodområde så att de kan förhandla på mer lika villkor?


Program
08.30 Kaffe och registrering
09.00 Välkommen; Karin Lexén, chef för Swedish Water House
09.10 Inledning med slutsats från World Water Forum 5 i Istanbul; Anders Berntell, Excecutive Director, SIWI
09.20 Delade vatten - delade möjligheter; Joakim Harlin, Senior Water Resources Advisor, UNDP
09.40 Vattna för fred istället för att kriga om vatten; Daniel Nord, biträdande direktör SIPRI
10.00 Gränsöverskridande vatten och fattigdomsbekämpning - en annan sorts fredsarbete; Katarina Perrolf, ämnessakkunnig vattenresurser, Sida
10.20 Vattnet - en nyckel till fred i Mellanöstern? Anders Jägerskog, Project Director, SIWI
10.40 Tillkännagivande av årets Vattenprisstagare; Professor Per-Arne Malmqvist, Scientific Director, SIWI
10.50 Kaffe och smörgås
11.15 Paneldebatt, med deltagande av Sofia Arkelsten(m), talesman i miljöfrågor och ledamot i riksdagens Miljö-och jordbruksutskott och, Bodil Ceballo (mp), talesman i migrationspolitiska frågor och ledamot i riksdagens Utrikesutskott. Birgitta Ohlsson (fp), talesman i utrikesfrågor och ledamot i riksdagens Utrikesutskott. Olle Thorell(s), ledamot i riksdagens Utrikesutskott tbc. Debatten leds av Karin Lexén
12.30 Seminariet avslutasRapport från seminarium

««