Seminar

March 2010

Rent vatten för global utveckling - en prioriterad politisk fråga?

2010-03-22

God vattenkvalité är direkt avgörande för miljö, hälsa, utveckling och välfärd. Trots detta brottas vi fortfarande med utsläpps- och övergödningsproblem och i många delar av världen saknas vattenrening från såväl hushåll som industrier. Vad gör Sverige för att lyfta vattenfrågorna i det globala utvecklingsarbetet och hur ser de politiska prioriteringarna ut framöver?

På FNs Världsvattendag sätter vi vikten av rent vatten i fokus.


Tid: 22 mars kl 8.30 - 12.30
Plats: Lokal "Manhattan", World Trade Center, Stockholm

08.30 Registrering

09.00 Kort inledning,
Karin Lexén, chef för SWH och moderator

09.10 Globala utmaningar för att säkra en god vattenkvalitet
Johan Kuylenstierna, Chief Technical Advisor, UN-Water

09.20 God vattenkvalitet - ett försummat problem?
Gunnar Jacks, Professor Emeritus KTH

09.45 5 år kvar till 2015 - MDGs i motvind?
Monica Lorensson, Liaison Officer UNDP Norden

09.55 Tillgång till vattenresurser - en förutsättning för att nå Milleniummålen;
Joakim Harlin, Senior Water Resources Advisor, UNDP

10.20 Kaffepaus

10.50 Vattnets roll för att nå Millenniummålen - Globala utmaningar och utmaningar för Sverige
Jan Eliasson, ordförande WaterAid Sverige och moderator för runda bordssamtalet om vatten och MDG i FN (förinspelad videokommentar)

11.00 Hur ser de svenska partierna på vattenfrågornas roll i utvecklingssamarbetet? Politisk debatt kring följande frågeställningar;
- Vikten av globala mål - har millenniemålen hjälpt eller stjälpt det globala utvecklingsarbetet?
- Hur har senare års reformer av det svenska biståndet påverkat arbetet för millenniemmålen?
- Det svenska biståndet och vattenresursfrågorna - vad kan politikerna göra för att säkra god vattenkvalitet?
- Vad händer efter 2015; hur ska det globala samfundet följa upp resultaten och behöver vi nya eller andra mål efter 2015? Hur bör de i så fall formuleras?
Medverkande
Bodil Ceballos (mp), Kerstin Lundgren (c), Liza-Maria Norlin (kd), Anders Ygeman (s), Sofia Arkelsten (m)

12.00 Tillkännagivande av årets pristagare av Stockholm Water Prize samt en kort återblick med anledning av att SWP firar 20-års jubileum
Per-Arne Malmqvist, SIWI

Dr Rita Colwell, Amerikansk folkhälsokämpe får Stockholm Water Prize 2010! Mer här

12.15 Seminariet avslutas

Medarrangörer
FAO,
Sida,
SIWI,
Svenska Unescorådet,
Svenska IHP kommitén,
UNDP,
UNEP,
WaterAid Sverige


Contact person ann-mari.karlsson@siwi.orgFiles:
Ladda ner Seminarierapporten här
««