Seminar

March 2011

Vattnets roll i en urbaniserad värld - seminarium på FNs Världsvattendag

2011-03-22

Plats: Rum "Manhattan", World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.
Tid: 08.30 - 12.45.

År 2030 kommer nästan fyra miljarder människor att bo i städer i utvecklingsländer. Den accelererande urbaniseringen, där bristen på vatten och sanitet är ett centralt problem, är en nyckelfråga i kampen mot fattigdom. Samtidigt ökar klimatförändringarna ytterligare pressen på urbana områden i alla delar av världen. Den 22 mars, på FNs Världsvattendag, kommer vi att titta närmre på följande frågor:


- Vatten och sanitet i "hållbara städer": Vilka är de innovativa lösningarna och goda exemplen?

- Klimat och vatten: Hur kan vi skapa motståndskraftiga vattenförsörjnings- och sanitetslösningar för klimateffekter i de urbana miljöerna?

- Ligger Sverige före eller efter?: Hur prioriterar Sverige dessa frågor i sitt utvecklingssamarbete? Och vilken beredskap har Sverige att möta framtida utmaningar här hemma?


Program
08.30 Kaffe och registrering

09.00 Välkommen
Karin Lexén, chef, Swedish Water House, och
Joakim Harlin, Senior Water Resources Advisor, UNDP

Tillkännagivande av årets mottagare av Stockholm Water Prize
Per-Arne Malmqvist, Professor, Stockholm International Water Institute

09.30 Inledning: Vatten i en urbaniserad värld ? en nyckel för att nå Millenniemålen
Jan Eliasson, ordförande i WaterAid Sverige, och en av FN:s generalsekreterares speciella millenniemålsambassadörer.

09.45 Urbaniseringen och kampen om resurserna
Jakob Lundberg, Informationsansvarig, FAO Norden

10.00 Durban: Sustainable city in practice
Neil Macleod, CEO eThekwini Water and Sanitation, Durban, Sydafrika

10.30 Kaffepaus

11.00 Besvärliga väderhändelser och klimatanpassning på lokal nivå i Sverige
Annika Carlsson-Kanyama, Forskningschef, FOI och Programchef, Climatools

11.20 Hållbara städer ? vatten och klimat ? finansieringsströmmar och prioriteringar
Helen Holm, Rådgivare på avdelningen för reform och selektivt samarbete, Sida

11.40 Paneldebatt
Åsa Romson (mp), ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet,
Désirée Pethrus(kd), ledamot Utrikesutskottet,
Pyry Niemi (s), ledamot Miljö- och jordbruksutskottet,
Kerstin Lundgren (c), ledamot Utrikesutskottet.
Moderator: Karin Lexén.

12.45 Seminariet avslutas

Medarrangörer:
FAO Norden
Sida
Stockholm Environment Institute (SEI)
UNDP Sweden
UNEP Sweden
WaterAid Sverige
IHP-kommitten

Files:
Seminarierapport: Vattnets roll i en urbaniserad värld
««