Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

forest-ws
Agenda 2030 i praktiken – hur landskapsperspektivet effektiviserar arbetet

Välkommen till en workshop med fokus hur svenska aktörer arbetar med skog, jordbruk, naturresurser och utveckling för att realisera Agenda 2030. En utmaning i både nationellt och internationellt klimat- och utvecklingsarbete är att utveckla en helhetssyn på hur de olika […]

Event date 2016-11-23 Läs mer
drop
Gastronomisk Debatt: Vi äter upp deras vatten

Swedish Water House och Skafferiet på Berns bjuder in dig till gastronomisk debatt om matens vattenfotavtryck.

Event date 2016-11-07 Läs mer
Läkemedelskonferens 160412
Läkemedelsrester i vattnet: Var står vi, vart går vi?

Svenska initiativ uppmärksammas som ledande exempel från internationellt håll, men var står vi i utvecklingen idag? Vilka processer har påbörjats, vilka hänger efter? Välkommen till ett frukostmöte på SIWI, 30 September.

Event date 2016-09-30 Läs mer

Nyheter & Blogg

Untreated waste water pours out into a littered stream behind a wildlife preserve
Blogg: Läkemedelsrester i vattnet – Var står vi, vart går vi?

Mycket har hänt sedan klustergruppen om vatten och läkemedel publicerade sina rekommendationer på en internationell konferens i våras. Den 30 september tog vi tillfället i akt att ge en överblick av pågående processer. Det är spännande att se klustergruppens kärnfrågor – länken mellan tillverkning och upphandlingskrav – som just det området där det händer mest.

Publicerad 2016-10-10 Läs mer
skog2_8214
Svenska skogssfärens bidrag till hållbar utveckling – Underlagsrapport

Inom regeringens pågående arbete med att ta fram Sveriges Nationella Skogsprogram har fyra arbetsgrupper överlämnat underlagsrapporter till Landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Arbetsgruppen ”Internationella skogsfrågor” har letts av Lotta Samuelson vid SIWI Swedish Water House och Lena Bruce på Sveaskog. Rapporten […]

Publicerad 2016-09-05 Läs mer
STWI 1
Vattnets roll för hållbara värdekedjor i textilbranschen

Textilindustrin är en av världens största industrier, den representerar ofta brytpunkten mellan jordbrukssamhälle och en industriell ekonomi. Det är en industri som bygger på relativt stor och billig arbetskraft och som kräver stora kvantiteter vatten i tillverkningsprocessen. De asiatiska länder […]

Publicerad 2016-07-11 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Tweets

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt