Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en opartisk och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

Agri4D Conference 2019

Agenda 2030 focuses on eradicating poverty by 2030, and on “Leaving no one behind”. A crucial focus must be the rural poor who depend on agriculture and related services for their livelihoods. We will face a tremendous pressure on the […]

Event date 2019-09-25 Läs mer
Vi spår din vattenframtid!

För att du ska kunna förbereda dig på möjliga kommande vattenkriser, bjuder vi på en personlig spådom om din vattenframtid. I vår spåstuga får du framtidsutsikter med inspiration från vattensituation i världen idag. Förutom en noggrann läsning av vattensituationen i […]

Event date 2019-07-04 Läs mer
Utsläpp från läkemedelstillverkning som drivkraft för antibiotikaresistens och andra miljörisker

Läkemedelsrester i miljön är ett globalt problem. Förutom att läkemedel förorenar miljön lokalt så bidrar utsläpp av antibiotika till en ökad antibiotikaresistens. Det finns i dagsläget få styrmedel för att säkerställa en hållbar läkemedelsproduktion. Men det är tydligt att enskilda […]

Event date 2019-07-04 Läs mer

Nyheter & Blogg

Who pays for our water consumption?

“We’re still not discussing the human rights aspect enough”, says Elin Weyler with regards to water consumption in our supply chains. Watch the full video below » 🔴 LIVE with @elinweyler. We discuss today’s seminar on #consumption and #water. https://t.co/PZoRlW1roV — […]

Publicerad 2019-07-13 Läs mer
Hur förberedda är vi på vattenbrist i Sverige?

Tonläget var allvarligt när SIWI SWH bjöd på seminariet ”Risk för vattenbrist” den 1 juli på Almedalsveckan. Särskilt Torgny Holmgrens introduktion om de senaste årens vattenkriser i Cypern, Sydafrika, Sao Paolo och inte minns den dagsaktuella krisen i Chennai förmedlade […]

Publicerad 2019-07-09 Läs mer
Växande debatt om vatten och konsumtion

Vem betalar för vår konsumtion egentligen? Allt fler konsumenter och företag börjar undra över vad våra konsumtions- och produktionsmönster gör med jordens vattenresurser. I Almedalen samlar SIWI Swedish Water House idag olika aktörer till en halvdagsdialog för att diskutera vattenaspekten i […]

Publicerad 2019-07-02 Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt