Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en opartisk och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

Agri4D Conference 2019

Agenda 2030 focuses on eradicating poverty by 2030, and on “Leaving no one behind”. A crucial focus must be the rural poor who depend on agriculture and related services for their livelihoods. We will face a tremendous pressure on the […]

Event date 2019-09-25 Läs mer
Utsläpp från läkemedelstillverkning som drivkraft för antibiotikaresistens och andra miljörisker

Läkemedelsrester i miljön är ett globalt problem. Förutom att läkemedel förorenar miljön lokalt så bidrar utsläpp av antibiotika till en ökad antibiotikaresistens. Det finns i dagsläget få styrmedel för att säkerställa en hållbar läkemedelsproduktion. Men det är tydligt att enskilda […]

Event date 2019-07-04 Läs mer
Vatten för alla?

Besök oss på vårt bokbord och lär dig mer om internationella vattenfrågor! Hur ser tillgången till vatten och till beslut som rör vatten ut runtom i världen? Varför ser förutsättningarna så olika ut för olika grupper av människor?

Event date 2019-07-04 Läs mer

Nyheter & Blogg

Nicolai Schaaf diskuterar vattenbrist på di.se

Räcker vattnet? Den frågan diskuterar Nicolai Schaaf, programchef på SIWI, i en tv-intervju med Dagens Industri. Samtalet handlar både om rekordlåga vattennivåer i Sverige och om hur vatten kan förvaltas mer hållbart globalt. — Bättre förvaltning är vägen framåt för […]

Publicerad 2019-05-23 Läs mer
Special issue of Water on human rights to water and sanitation – call for contributions

For an upcoming special issue, the scientific journal Water is welcoming submissions of full research articles, reviews, as well as shorter commentary on the human rights to water and sanitation. “This issue seeks to capture the most up-to-date research and practices,” says co-editor […]

Publicerad 2019-05-22 Läs mer
Vi driver vattenfrågor i Almedalen

Hållbarhet handlar alltid om vatten – Swedish Water House deltar i Almedalen för att säkerställa att vattenrelaterade frågor hamnar högt upp på hållbarhetsagendan.

Publicerad 2019-05-16 Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt