Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

Från källa till hav i Östersjöregionen

Varje år hamnar miljoner ton plast i våra hav samtidigt som näringsläckage från jordbruk samt orenat avloppsvatten orsakar massiva algblomningar och syrefattiga havsbottnar. Globalt släpps över 80% av allt avloppsvattnet ut orenat! Dessa landbaserade aktiviteter innebär stora belastningar på vattendrag, […]

Event date 2018-06-18 Läs mer
Leading up to COP24- collaboration and joint forces

Welcome to this seminar with the aim to connect relevant stakeholders to join forces within the framework of COP 24 that will take place from 3-14 December 2018, in Katowice, Poland.  We will build on the outcome from the intersession […]

Event date 2018-06-12 Läs mer
Managing complexity: Addressing societal security challenges in the Baltic Sea region

In cooperation with the Swedish Ministry for Foreign Affairs, SIPRI is proud to host a conference on broad security issues in the Baltic Sea region: ‘Managing complexity: Addressing common societal security challenges in the Baltic Sea region’. The conference will […]

Event date 2018-06-12 Läs mer

Nyheter & Blogg

Vad vi vet om mikroplaster

I veckan träffades alla medlemmar i Sweden Textile Water Initiative (STWI) för medlemsmöte här på SIWI. Förutom nätverkande mellan branschkollegor och diskussioner om kommande aktiviteter hölls en gästföresläsning om mikroplaster av Bethanie Carney Almroth, PhD och Associate Professor i Ekotoxikologi […]

Publicerad 2018-06-13 Läs mer
En doughnut som ekonomisk modell

Idag står vår planet och våra samhällen inför stora utmaningar, inte minst när det gäller användningen av naturresurser och social ojämlikhet. För att uppnå en hållbar utveckling finns det en kritisk och central aspekt: vår ekonomi. Kate Raworth, nationalekonom och […]

Publicerad 2018-06-04 Läs mer
En lång väg att gå

Världen är inte på väg att uppnå de vattenmålen som är formulerade under Agenda 2030:s mål 6 om rent vatten och sanitet. Detta var huvudbudskapet när World Water Assessment Programme lanserade det nästan färdigställda betänkandet om SDG 6.  Rapporten presenterades […]

Publicerad 2018-05-17 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt