Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

shutterstock_132314486
Investeringsforum med fokus på vatten, del 3: Praktiska exempel på engagemang & samverkan kring vattenrisker

Företag möter materiella vattenrisker i ett antal sektorer. Frågan är hur investerare på bästa sätt kan engagera och samverka med företag kring vatten så snart detta identifierats som en relevant risk? Detta seminarium kommer att belysa denna fråga genom att […]

Event date 2017-06-15 Läs mer
Old water well_small
Grundvatten: Tar vi vatten för givet?  

I många delar av landet är god dricksvattentillgång en självklarhet, men i ett förändrande klimat står delar av Sverige inför ordentliga utmaningar. Större delen av Sveriges dricksvattenförsörjning består av grundvatten, men grundvattennivåerna är i år ovanligt låga på många håll. I framtiden beräknas grundvattennivån […]

Event date 2017-05-30 Läs mer
Garbage close-up - isolated on white - Adobe RGB
Matsvinn & Agenda 2030 – Konsumentbeteende, resurshantering och effektivisering

En åttondel av världens befolkning lever idag med kronisk hunger och undernäring. Samtidigt intar närmare tre miljarder människor mer mat än rekommenderat och så mycket som en tredjedel av all mat som produceras förstörs eller slängs på vägen från jord […]

Event date 2017-05-22 Läs mer

Nyheter & Blogg

Savanna Woodland Upemba National Park Congo Africa
Sweden: Developed by Forests

Sverige blir allt mer beroende av vår omvärld, genom internationell handel, utvecklingssamverkan samt innovation och forskning. Internationell politik inom FN och EU kan både begränsa och stärka möjligheterna för svenskt skogsbruk och skogligt värdeskapande. Den svenska närvaron i internationella processer […]

Publicerad 2017-05-10 Läs mer
Klimatförändringar är vattenförändringar

Sveriges extrasatsning för offren till torkan i Östafrika pekar på behovet för nya prioriteringar och politisk koherens. Igår fattade Svenska Regeringen beslut om en extrasatsning av 100 miljoner kronor som enligt biståndsminister Isabella Lövin ska gå till de områden vid […]

Publicerad 2017-05-05 Läs mer
IMG_0236_1
Halvlek i livsmedelsprojektet

Nyss hemkommen från Kambodja och omtumlad av alla intryck. Ett land sargat av krig och konflikt, med utbredd fattigdom och stora vattenutmaningar. En knapp månad efter att jag kommit hem från Sydafrika, den första pilotstudien av fyra som görs inom […]

Publicerad 2017-04-11 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Tweets

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt