Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

SK01_20170615141227
Samtal: Indisk inspiration för hållbar mat

Kan mat vara en del i en hållbar utveckling i Indien? Det menar Sunita Narain, miljödebattör och författare i sin kokbok First Food – Culture of Taste. I boken finns ett 50-tal recept som kopplar till biologisk mångfald och hur […]

Event date 2017-08-18 Läs mer
Rooftops and a medieval fortress in Visby, capital of Gotland, Sweden.
Välkommen till Swedish Water House på årets Almedalsvecka i Visby den 2-9 juli!

Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap? Söndag 2 juli – kl. 16:00 – 16:45, Donnersgatan 6, “Sverige i Världen” Sverige har stora möjligheter att bidra till den stora globala utmaningen att restaurera de stora arealerna utarmad skogsmark […]

Event date 2017-07-02 Läs mer
shutterstock_132314486
Investeringsforum med fokus på vatten, del 3: Praktiska exempel på engagemang & samverkan kring vattenrisker

Företag möter materiella vattenrisker i ett antal sektorer. Frågan är hur investerare på bästa sätt kan engagera och samverka med företag kring vatten så snart detta identifierats som en relevant risk? Detta seminarium kommer att belysa denna fråga genom att […]

Event date 2017-06-15 Läs mer

Nyheter & Blogg

Garbage close-up - isolated on white - Adobe RGB
Matsvinnsarbete i Sverige: konsumentmedvetenhet, vanor, priser

En tredjedel av all mat som produceras slängs bort någonstans på vägen från jord till bord. Jordbruket, i sin tur, är vårt samhälles enskilt största vattenkonsument, med en vattenanvändning som motsvarar 70 % av allt produktivt vatten. Därutöver kräver livsmedelsproduktionen […]

Publicerad 2017-06-08 Läs mer
ethi_delegation
Skogsbruk och vatten i Etiopien – diskussion kring ett bilateralt samarbete

Den 17 maj besökte en etiopisk delegation med Ministern för miljö, skog och klimat Dr. Gemedo Dalle i spetsen Swedish Water House för att träffa svenska institutioner, dela erfarenheter och diskutera möjligheter till nytt bilateralt samarbete inom miljö, vattenvård och […]

Publicerad 2017-06-07 Läs mer
Fresh drinking water well near green wheat field.
Vatten i landskapet

Världens befolkning växer i antal och levnadsstandard, och konkurrensen om vatten likaså. Vi behöver mer och mer vatten för ökad livsmedelsproduktion, tillverkningsindustri och energiproduktion. Klimatförändringen förstärker vattenutmaningar genom ändrade nederbördsmönster och resulterar i för mycket, för lite eller vatten av […]

Publicerad 2017-06-01 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Tweets

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt