Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

drop
Hur minskar vi vårt vattenavtryck i leverantörsled?

Brist på vatten medför stora utmaningar för länder och människors hälsa världen över. Det innebär också en affärsrisk för många branscher och företag – inte minst i deras leverantörskedjor. Trots detta bedriver förhållandevis få företag ett systematiskt förbättringsarbete som omfattar […]

Event date 2017-03-30 Läs mer
tablet dissolving in a glass of Water
Hållbara läkemedel – Vad kan vi lära oss av verktyg och certifikat från andra branscher?

Välkommen till SIWI Swedish Water House och ett seminarium om hållbarhetsarbete i leverantörskedjan, där vi vill lära oss av erfarenheter i elektronik- och textilbranschen och höra om aktuella initiativ inom läkemedelsindustrin.  Hållbarhet i leverantörskedjan är en utmaning för alla som […]

Event date 2017-03-28 Läs mer
iStock-598077414
Världsvattendagen 2017
Avloppsvatten – en resurs som spolas bort?

Mer än 80 % av allt avloppsvatten som släpps ut globalt varken renas eller återanvänds. Möjligheterna att utnyttja avloppsvatten som en resurs är enorma. En säker rening av avloppsvatten är både en prisvärd och hållbar källa till vatten, energi och […]

Event date 2017-03-22 Läs mer

Nyheter & Blogg

Almedalen 2015 Swedish Water House
Swedish Water House, stolt medarrangör till Vattenforum 2017

Vattenforum i Almedalen är platsen där branschen, politiker och andra intresserade samlas för att prata om viktiga samhällsutmaningar kopplat till vattenfrågor. Under två dagar, tisdag 4 juli – onsdag 5 juli, anordnar Svenskt Vatten, Havs- och Vattenmyndigheten och Stockholm International Water Institute tillsammans Vattenforum i Almedalen.

Publicerad 2016-12-23 Läs mer
Untreated waste water pours out into a littered stream behind a wildlife preserve
Blogg: Läkemedelsrester i vattnet – Var står vi, vart går vi?

Mycket har hänt sedan klustergruppen om vatten och läkemedel publicerade sina rekommendationer på en internationell konferens i våras. Den 30 september tog vi tillfället i akt att ge en överblick av pågående processer. Det är spännande att se klustergruppens kärnfrågor – länken mellan tillverkning och upphandlingskrav – som just det området där det händer mest.

Publicerad 2016-10-10 Läs mer
skog2_8214
Svenska skogssfärens bidrag till hållbar utveckling – Underlagsrapport

Inom regeringens pågående arbete med att ta fram Sveriges Nationella Skogsprogram har fyra arbetsgrupper överlämnat underlagsrapporter till Landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Arbetsgruppen ”Internationella skogsfrågor” har letts av Lotta Samuelson vid SIWI Swedish Water House och Lena Bruce på Sveaskog. Rapporten […]

Publicerad 2016-09-05 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Tweets

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt