web with water drops Forestry project with Indonesia Water and forest

KOMMANDE SEMINARIUM

Post 2015 - hur finansierar vi hållbarhetsmålen och klimatavtalet? Post 2015 - hur finansierar vi hållbarhetsmålen och klimatavtalet?
2015 är ett viktigt år. FNs hållbarhetsmål och klimatavtal kommer att bestämmas - förhandlingar vars resultat är avgörande för vårt framtida klimat och utveckling. Detta seminarium fokuserar på hur dessa överenskommelser ska finansieras.

BLOGG

Blir 2015 året som visar vägen mot ett vatten- och energismart samhälle? Blir 2015 året som visar vägen mot ett vatten- och energismart samhälle?
År 2020 ska Sverige ha minskat växthusgasutsläppen med 40 procent, hälften av alla energi ska komma från förnybara källor och vi ska ha uppnått en 20 procentig ökning i energieffektivitet. Men hur går det egentligen med klimatarbetet?