Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

Urban Adaptation in the Baltic Region

Climate change is happening around us, in our immediate environment, in our cities and seas. Adapting to the change and unforeseen events in its wake is imperative for resilient societies. The Paris climate agenda and Sustainable Development Goals call for […]

Event date 2017-11-28 Läs mer
How do Businesses Address Emerging Water Risks?

Welcome to join us (SIWI Swedish Water House, AIG & Ramböll) in this interactive seminar targeting Swedish companies with international operations, to explore new tools to address emerging water risks.   Increasing competition over scarce water resources is posing a […]

Event date 2017-10-10 Läs mer
Vattnets betydelse i landskapsrestaurering

Klustergruppsmöte för Vatten i Landskapet: Vad menar vi med restaurering till produktiva och multifunktionella landskap? Syftet med klustergruppen ”Vatten i landskapet” är att stärka svenska aktörers förståelse och kompetens i hydrologiska aspekter av landskapsrestaurering, så att Sverige mer effektivt kan […]

Event date 2017-10-06 Läs mer

Nyheter & Blogg

Reflektioner från Almedalen eventet Vatten, Skog, Människor – Hur återskapar vi produktiva landskap?

Träd är motorn i vattencykeln – de skapar regn, infiltration och skuggar marken. Men världens skogar är under hot, och fattigdom är en starkt drivande faktor till omfattande avskogning och degradering. Hur kan Sverige bidra till den globala utmaningen att […]

Publicerad 2017-07-20 Läs mer
Grundvatten: Tar vi vatten för givet? 

Grundvattennivåerna är ovanligt låga, efter två torra år på raken. Det är mot bakgrund av detta som representanter från Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, SMHI och Naturskyddsföreningen samlades till ett seminarium om grundvatten. Niclas Hjerdt från SMHI började med att förklara bakgrunden och […]

Publicerad 2017-07-18 Läs mer
Vatten i Agenda 2030 – Hur når vi målen?

Vattenforum, ett samarrangemang under Almedalsveckan mellan SIWI, Svenskt Vatten och Havs-och Vattenmyndigheten där vattenfrågor har första parkett, inleddes av ett starkt uppbåd av flera av Sveriges viktigaste aktörer inom vattenvärlden. I efterdyningarna till FN:s Havskonferens i New York ville vi […]

Publicerad 2017-07-17 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Tweets

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt