Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

stwi-swh
Världsvattenveckan: Driving collaborative change in the textile and leather industry

Sweden Textile Water Initiatives medlemmar H&M och Filippa K med GAP Inc. samtalar med Sida och USAid om hållbarhet i textilkedjan med vatten och samarbete som utgångspunkt.

Event date 2016-08-29 Läs mer
skog-seminar
Världsvattenveckan: Skogar, vatten och hållbar stadsutveckling

Välkommen till SIWI Swedish Water House seminarium där vi kommer att ge exempel på hur de stora städerna Sao Paolo, Katmandu, Nairobi och Tirana nyttjar skogen för säkrare tillgång till rent vatten.

Event date 2016-08-28 Läs mer
Malin Falkenmark seminar
Världsvattenveckan: Malin Falkenmark symposium – A triple green future

SIWI tillsammans med SEI och Stockholm Resilience Centre på Afrikas möjligheter att uppnå det globala hungermålet genom ökad grönvattenanvändning för jordbruket.

Event date 2016-08-28 Läs mer

Nyheter & Blogg

skog-swh-news
Svenska skogssfärens bidrag till hållbar utveckling – Underlagsrapport

Svenska skogssfärens bidrag till hållbar utveckling – Underlagsrapport till Sveriges Nationella Skogsprogram publiceras 1 september Inom regeringens pågående arbete med att ta fram ett skogsprogram ingår en omfattande dialogprocess med organisationer, myndigheter och civilsamhället. Fyra arbetsgrupper har  tagit fram underlagsrapporter […]

Publicerad 2016-08-23 Läs mer
STWI 1
Vattnets roll för hållbara värdekedjor i textilbranschen

Textilindustrin är en av världens största industrier, den representerar ofta brytpunkten mellan jordbrukssamhälle och en industriell ekonomi. Det är en industri som bygger på relativt stor och billig arbetskraft och som kräver stora kvantiteter vatten i tillverkningsprocessen. De asiatiska länder […]

Publicerad 2016-07-11 Läs mer
tablet dissolving in a glass of Water
Nästa hållplats regeringskansliet

Vad finns att diskutera när alla är överens? Mycket, visade sig i seminariet ”Läkemedelsrester i våra vatten – vems är ansvaret” som anordnades i tisdags i Almedalen. Å ena sidan känns det som en unik situation att det finns ett […]

Publicerad 2016-07-06 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Tweets

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt