web with water drops Forestry project with Indonesia Water and forest

KOMMANDE SEMINARIUM

Utan vatten ingen hållbar utveckling! Seminarium på Världsvattendagen Utan vatten ingen hållbar utveckling! Seminarium på Världsvattendagen
2015 är ett viktigt år. Både FNs Sustainable Development Goals och klimatavtal ska avgöras. Vid detta seminarium diskuterar flera viktiga aktörer vattnets roll i dessa processer. Välkommen!

KOMMANDE SEMINARIUM

Hantera vattenpåverkan med nya verktyg och metoder Hantera vattenpåverkan med nya verktyg och metoder
Det finns idag flera verktyg som företag kan använda för att mäta sin vattenpåverkan. På vårt seminarium den 12 mars kommer vi att presentera och diskutera den nya ISO-standarden för vattenpåverkan, Water Stewardship, samt Gold Water Standard.