Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

Stockholm – Baltic Sea Pioneers for better nutrient monitoring and reporting, Workshop 2 – Focusing on Solutions

The total environmental pressure on the Baltic Sea marine ecosystem is dominated by land-based sources of pollution. These sources, located in the Baltic Sea catchment area, are responsible for more than 90% of the input of nutrients into the sea. […]

Event date 2017-12-07 Läs mer
Słupsk – Baltic Sea Pioneers for better nutrient monitoring and reporting, Workshop 2 – Focusing on Solutions

The total environmental pressure on the Baltic Sea marine ecosystem is dominated by land-based sources of pollution. These sources, located in the Baltic Sea catchment area, are responsible for more than 90% of the input of nutrients into the sea. […]

Event date 2017-11-28 Läs mer
Urban Adaptation in the Baltic Region

For Who? Practitioners and decision makers within utility, water management and infrastructure organisations, as well as city, municipal and regional public authorities. Theme Creating climate resilient societies is at the forefront of city, municipal and regional development agendas across the […]

Event date 2017-11-28 Läs mer

Nyheter & Blogg

Rent vatten – livsviktigt i framtidens goda stad

Detta är ett event som IVA arrangerar. Vatten är en livsviktig resurs. I framtidens goda städer måste man satsa på hållbar vatteninfrastruktur. Mer än 50 procent av jordens befolkning bor idag i städerna och den siffran ökar. Urbaniseringen skapar utmaningar […]

Publicerad 2017-11-08 Läs mer
Vattnets betydelse i landskapsrestaurering

Vatten är en nyckelfaktor när det kommer till produktiva och multifunktionella landskap, det konstaterade klustergruppen för ”Vatten i landskapet” under sitt andra möte. Klustergruppen samlar forskare och representanter för olika organisationer och myndigheter för kunskapsutbyte och diskussion. Tema för detta […]

Publicerad 2017-10-17 Läs mer
Reflektioner från Almedalen eventet Vatten, Skog, Människor – Hur återskapar vi produktiva landskap?

Träd är motorn i vattencykeln – de skapar regn, infiltration och skuggar marken. Men världens skogar är under hot, och fattigdom är en starkt drivande faktor till omfattande avskogning och degradering. Hur kan Sverige bidra till den globala utmaningen att […]

Publicerad 2017-07-20 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt