Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor.

Evenemang

Bioenergi seminarium 490 x 350
Bioenergi – vår väg till ett hållbart samhälle?

Biobränslen lyfts ofta fram som ett hållbart alternativ till fossila bränslen och Sverige – med en yta som till mer än 50 procent består av skog, anses allmänt ha goda förutsättningar för att öka sitt nyttjande av biomassa som energibärare. […]

Evenemangsdatum 2015-04-23 Läs mer
WWD new SWH website 490 x 350
Utan vatten ingen hållbar utveckling!

I år tar världssamfundet fundamentalt viktiga beslut som kan vara avgörande för jordens hållbara utveckling. Hållbar hantering av vatten är grundläggande och avgörande för att målsättningarna i besluten ska kunna uppfyllas. Årets Världsvattendagsseminarium belyste vattnets roll i hållbar utveckling och […]

Evenemangsdatum 2015-03-20 Läs mer
iStock_000007912587Large
Hantera vattenpåverkan med nya verktyg och metoder

Det finns idag flera verktyg som företag kan använda för att adressera sin vattenpåverkan. Nya ISO-standarden kring Vattenpåverkan, Water Stewardship samt Gold Water Standard kommer att presenteras och seminariet avslutas med frågestund och diskussion kring utvecklingen inom området.

Evenemangsdatum 2015-03-12 Läs mer

Nyheter

Almedalen 2015 Swedish Water House
Swedish Water House i Almedalen 2015

Våren är här och Almedalen står runt hörnet! Vi på Swedish Water House tycker att Almedalen är ett perfekt forum att diskutera aktuella vattenfrågor. Vi är därför i full gång med att förbereda de seminarier vi kommer hålla under Almedalsveckan. […]

Publicerad 2015-05-04 Läs mer
World_Food_Day_FAO
Mat- och dryckesföretag går samman för att möta globala vattenutmaningar

Med klimatförändringar, ökande industriell aktivitet och befolkningstryck står den globala matindustrin inför stora risker, både vad gäller tillgång till vatten och god vattenkvalitet. Därför startas nu ett nytt nätverk med svenska mat- och dryckesföretag som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt, i leverantörsledet och i den egna produktionen. Nätverket leds av Swedish Water House vid Stockholm International Water Institute (SIWI).

Publicerad 2015-01-22 Läs mer
Water Human Rights Business
Företagsledare erbjudna träning inom vatten och mänskliga rättigheter

För att sätta ljus på de komplexa länkarna mellan mänskliga rättigheter, vatten och Corporate Social Responsibility lanserar SIWI och CSR Sweden ett avancerat träningsprogram för företagsledare världen över.

Publicerad 2015-01-06 Läs mer

Publikationer

Läs våra senaste publikationer

Blogg

Läs de senaste inläggen på vår blogg

Tweets