Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en neutral och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

Världsvattendagen 2018 – Naturbaserade vattentjänster

Ekosystem är grunden för all mänsklig aktivitet och vatten spelar en central roll för deras funktioner. Vi är beroende av ekosystemen för fungerande växt- och djurliv, samt som grund för mänsklig utvecklig, hälsa och välmående. Vi står idag inför en […]

Event date 2018-03-22 Läs mer
Varmt välkomna till Vattenforum!

För andra året i rad så står SIWI värd för Vattenforum i Almedalen tillsammans med Svenskt Vatten. Vattenforum är mötesplatsen för alla som är intresserade av och jobbar med vårt viktigaste livsmedel: Vatten. Under två dagar, 3-4 juli, finns möjligheten […]

Event date 2018-03-01 Läs mer
The Spirit of Dialogue: Lessons from Faith Traditions in Transforming Water Conflict

Welcome to the eight seminar in the Water Dialogues series, co-hosted by the International Centre for Water Cooperation (ICWC) and SIWI Swedish Water House. In the West, we are generally trained to base our approach to managing water conflicts on […]

Event date 2018-01-29 Läs mer

Nyheter & Blogg

Sök stipendium för bästa examensarbete i hydrologi

Stipendium från Svenska Hydrologiska Rådet som utser det bästa examensarbetet med hydrologisk anknytning under 2017 kan nu sökas. Stipendiet riktar sig till studenter som skrivit sitt examensarbete under 2017 vid Svenska Hydrologiska Rådets medlemsorganisationer (se listan här). Två stipendier om […]

Publicerad 2017-12-20 Läs mer
Rent vatten – livsviktigt i framtidens goda stad

Detta är ett event som IVA arrangerar. Vatten är en livsviktig resurs. I framtidens goda städer måste man satsa på hållbar vatteninfrastruktur. Mer än 50 procent av jordens befolkning bor idag i städerna och den siffran ökar. Urbaniseringen skapar utmaningar […]

Publicerad 2017-11-08 Läs mer
Vattnets betydelse i landskapsrestaurering

Vatten är en nyckelfaktor när det kommer till produktiva och multifunktionella landskap, det konstaterade klustergruppen för ”Vatten i landskapet” under sitt andra möte. Klustergruppen samlar forskare och representanter för olika organisationer och myndigheter för kunskapsutbyte och diskussion. Tema för detta […]

Publicerad 2017-10-17 Läs mer

Publikationer

Läs våra publikationer

Engagera dig

Engagera dig i våra nätverk

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt