Investeringsforum med fokus på vatten, del 2 – Workshop kring företags vattenrisker

I mars lanserade Swesif, CDP och SIWI ett gemensamt investeringsforum med fokus på vatten. Under 2017 kommer vi erbjuda en rad seminarier och workshops för Swesifs medlemmar.

Som uppföljning av introduktionsseminariet kring vatten som finansiell risk så är det nu dags att arbeta vidare med en praktisk ansats som adresserar frågan:

 • Vilka materiella vattenrisker möter företag och hur hanterar vi dessa? Hur kan vi adressera vattenrisker på portföljnivå?

Välkommen till denna workshop där vi kommer att dela erfarenheter och diskutera temat företags vattenrisker. Genom att arbeta i mindre grupper så kommer vi att gemensamt diskutera och jobba med fallstudier och exempel från företagsrapportering till CDP.

Syftet med denna workshop är att:

 • fördjupa deltagarnas förståelse för vattenrelaterade risker inom olika sektorer och geografiska områden
 • illustrera och skapa diskussion kring status och trender inom företags hantering av vattenrisker
 • ge deltagarna exempel på metoder och indikatorer som är relevanta att arbeta med för företags- och portföljanalyser

Talare vid detta event:

 • Orlaith Delargy, Program Manager, CDP Water
 • Emma Henningsson, Senior Account Manager, CDP investor team
 • Salla Sulasuo, Head of CDP Nordic office

Denna workshop är öppet för Swesifs medlemmar och vänder sig till kapitalägare- och förvaltare.

Vi har bokat bord på en restaurang i närheten, vid namn Vau de Ville, för de deltagare som vill fortsätta diskussionerna över lunch till självkostnadspris. Uppge i så fall detta vid registreringen så att vi vet hur många som kommer att delta vid lunchen.

TENTATIVT PROGRAM FÖR 2017

 • Praktiska exempel på stakeholder engagement
 • Textilsektorns arbete för att minska vattenrisker
 • Vattendata för finansiell analys, vad är tillgängligt och hur används denna?
 • Fortsättning följer under 2018? Vi diskuterar tillsammans vilket innehåll och vilken form detta forum kan ta under kommande år som avrundning på 2017.

Datum

2017-04-19

Tid

09:00 - 11:30

Organisatörer

SIWI Swedish Water House
CDP
Swesif

Plats

Danske Bank

Adress

Norrmalmstorg 1
Stockholm,Sverige

Twitter

@SweWaterHouse @siwi_water

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt