Almedalen 2018: Rent vatten och sanitet = mänskliga rättigheter! Om företagsansvar i globala leverantörskedjor

Under de senaste åren har allt fler företag och investerare uppmärksammat bristen på vatten som affärsrisk, och kopplat detta till behovet av resurseffektivisering. Det är dock få inom sektorerna som handlar utifrån att tillgången till rent vatten och sanitet är grundläggande mänskliga rättigheter. För mer information om seminariet, klicka här.

Datum

2018-07-05

Tid

14:00

Plats

Sverige i Världen

Adress

Donners Plats 6
Visby

Twitter

@SweWaterHouse

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt