Världsvattendagen 2018 – Naturbaserade vattentjänster

Ekosystem är grunden för all mänsklig aktivitet och vatten spelar en central roll för deras funktioner. Vi är beroende av ekosystemen för fungerande växt- och djurliv, samt som grund för mänsklig utvecklig, hälsa och välmående. Vi står idag inför en osäker framtid där vattenbrist, översvämningar och vattenföroreningar kommer att spela en alltmer central roll, även här i Sverige. Vattenrelaterade ekosystemtjänster kommer att bli allt viktigare, men vilka är dessa tjänster egentligen? Vilka är hoten mot dem och vilka lösningar finns för att säkra dem?

Temat för årets Världsvattendag är ”Nature for Water” som handlar om hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem, exempelvis våtmarker som översvämningsskydd och vattenrenare. Årets seminarie kommer att belysa vikten av vattenrelaterade ekosystemtjänster, samt utmaningar och lösningar för att behålla och främja dem.

Preliminärt program:

12:30 Registrering

13:00 Välkommen

13:10 Öppningsanförande som klargör politiska prioriteringar

13:20 Vilka är de vattenrelaterade ekosystemtjänsterna – i nationell och internationell kontext?

13:40 Presentation av World Water Development Report 2018 – Hot/Utmaningar/Lösningar för vatten och ekosystem

14:00 Tillkännagivande av Stockholm Water Prize

14:10 Kaffepaus

14:30 Presentationer av och samtal om projekt för att bevara/utveckla vattenrelaterade ekosystemtjänster i och utanför Sverige.

15:45 Hur säkrar vi naturbaserade vattentjänster i Sverige? Paneldiskussion

16:30 Avslutande reflektioner

Datum

2018-03-22

Tid

13:00 - 16:45
Registrering från kl. 12:30

Organisatörer

SIWI Swedish Water House

Plats

Konferenslokal 'Stockholm', Grand Hôtel

Adress

Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 Stockholm

Kontakt

kristina.johansson@siwi.org

Twitter

@SweWaterHouse @SIWI_water #Världsvattendagen #WorldWaterDay

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt